EFOP-1.3.7-17-2017-00028

Támogatási szerződés száma:  EFOP-1.3.7-17-2017-00028
Kedvezményezett:  Familiare Társadalomszervező Központ, Családháló Alapítvány

Projekt címe: “Családi közösségek megerősítésének támogatása”
A szerződött támogatás összege: 36 660 350 -Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezet befejezési dátuma: 2022.04.01.

A projekt bemutatása:

A projekt fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása, a családi közösségek megerősítésnek támogatása. A projekt átfogó célja a társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

Részcélok:

  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés mind a hátrányokkal élők, mind a többségi társadalom körében
  • Társadalmi együttélés javítása
  • Célcsoport önérdek-érvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
  • Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása
  • A Familiare Társadalomszervező Központ és a Családháló Alapítvány hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése

A projekt keretében érzékenyítő, szemléletformáló programok, önérdekérvényesítést elősegítő programok, a társadalmi együttélés javítását szolgáló közösségi programok, szervezetfejlesztéssel összefüggő programok valósulnak meg. A projekt keretében 75 fő bevonásával összesen 28 csoportos program valósul meg.

Comments are closed.