Az iskola mint nevelő

Az iskola nagyon fontos nevelői, prevenciós, szocializációs szerepet tölthet be, ha jól végzi a dolgát. Ha a család nem tudja maradéktalanul ellátni gondozó-nevelő tevékenységét, az iskolára hárul egyfajta korrigáló, kiegészítő, ellenőrző szerep. Ugyanakkor a társadalom káros hatásai, a fiatalok közösségi életében tapasztalható negatív tendenciák a családok számára is problémát jelentenek.…

Continue reading

Az otthonteremtés fontossága – család V.

Fontos feltétel még, hogy a generációk között kapcsolatok épüljenek ki és működjenek, valamint létezzen a mikromiliő és a tágabb közösség között bizonyos fokú egyetértés, megfelelés. A család tehát illeszkedjen be környezetébe úgy, hogy közben ne adja fel sajátosságait, egyediségét sem. A Caplan által leírt funkciók sajnos nem mindig működnek kielégítően.…

Continue reading

Az otthonteremtés fontossága – család IV.

Sajátos kontroll funkciót is betölt, a családtagok magatartására vonatkozóan visszajelentő, útmutató feladata van. A családtagok ugyanis véleményt mondanak a másik cselekedeteiről, gyakran irányítják, befolyásolják egymást. Nagyon fontos feladata a családnak az is, hogy fokozza az érzelmi teherbírást. Ettől függ ugyanis, hogy az egyén hogyan vészeli át életének krízishelyzeteit, hogyan lesz…

Continue reading

Az otthonteremtés fontossága – család III.

Számos példa mutatja, hogy az anyagi sikerek a lelki szükségleteket nem tudják kielégíteni. Egy meleg, támogató, őszinte családi kapcsolat, egy befogadó otthoni környezet a család tagjait megóvja azoktól a feszültségektől, amelyek például a társadalomban betöltött szerepeikben érik őket. A család ezen funkciója, ha jól működik, érzelmi biztonságot, kikapcsolódást, harmóniát teremt.…

Continue reading

Az otthonteremtés fontossága – család II.

A gyermek lelki fejlődését elsődlegesen a család biztosítja, ahhoz hogy a nevelése hatékony, sikeres legyen a gyermeknek elsősorban jó kapcsolatra van szüksége a környezetével, ennek első lépéseit a családjában, az otthonán belül tudja megkezdeni. Jó kapcsolat esetén a gyermek biztatható, kritizálható, segíthető, tehát sikeresen segíthetjük személyisége fejlődésében. Egyre nagyobb a…

Continue reading

Az otthonteremtés fontossága – család I.

Az otthonteremtés nem pusztán a biztos lakhatás, és a fizikai biztonság miatt fontos a család számára. Az otthon adja meg a pszichés, mentális biztonságot is, illetve egy olyan szocializációs környezetet teremt a gyermekek számára, a hol a megtanulhatják a társadalmi együttélés alapjait, illetve szociokulturális státuszuknak megfelelő felkészítést kaphat. A család…

Continue reading

A családok fejlődése a kezdetektől napjainkig / Poliginia – többnejűség

Miután megjelent az állattartás, és a gazdálkodás, lehetővé tettek a primitív csoportok számára a letelepedett, vagy a félnomád életvitelt, egyben pedig az anyagi javak felhalmozását, és a birtoklás fogalmát. A csoportok domináns egyedei felemelkedtek, és főnökként kezdtek el funkcionálni, elkezdődött a társadalmi csoportok differenciálódása. A férfiak között intenzív vetélkedés volt…

Continue reading

Milyen eszközök segíthetik elő a család és a munka közötti egyensúlyt?

Vannak nagyvállalatok, akik próbálkoznak a család és a munka egyensúlyának közelítésével. Néhány eszköz, amely szerintünk ezt a folyamatot segítheti: A munka humanizálása: a család életminőségét jelentősen befolyásolja az emberek munkahelyi közérzete, a munkával való megelégedettsége. Az elégedett, motivált emberek sokkal jobb eredményre képesek. Munkaidő szervezési megoldások bevezetése, terjesztése, pl.: –…

Continue reading

Vallás

Következő vizsgált motivációs faktorunk a vallás volt. A vizsgálati irány két részre osztódott, egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy melyik országban, milyen fontosnak tartják a vallást motivációs szempontból, és van-e olyan ország, ahol az értékelés jelentősen eltér a csoport átlagától. Másodsorban azt vizsgáltuk, hogy a különböző ország párok tekintetében van-e különbség…

Continue reading