Lakhatási krízis

A nyugat-európai országok több helyen is komoly lakhatási krízissel néznek szembe a letelepedni, családot alapítani vágyó fiatalok. Kevés ingatlan áll rendelkezésre, nem csak vételi, hanem bérlési szándékkal is rendkívül nehéz biztosítani az önálló otthont. Globális jelenség, hogy a nagyvárosokban egyre drágább a lakhatás. Ennek oka, hogy folytatódik az urbanizációs robbanás,…

Continue reading

Az otthon, a lakhatás problémája

Ahogy az elméleti megalapozásban említettük a nukleáris családok kialakulásának egyik katalizátora az volt, hogy az ipari forradalom óta a munkát kereső polgárság nagy része urbanizálódott, azaz a városokban telepedett le, háttérbe szorult az addig uralkodó mezőgazdálkodás, és állattartás. Ez a trend napjainkban is tovább tart, elég megfigyelnünk az elnéptelenedő vidéki…

Continue reading

Milyen eszközök segíthetik elő a család és a munka közötti egyensúlyt?

Vannak nagyvállalatok, akik próbálkoznak a család és a munka egyensúlyának közelítésével. Néhány eszköz, amely szerintünk ezt a folyamatot segítheti: A munka humanizálása: a család életminőségét jelentősen befolyásolja az emberek munkahelyi közérzete, a munkával való megelégedettsége. Az elégedett, motivált emberek sokkal jobb eredményre képesek. Munkaidő szervezési megoldások bevezetése, terjesztése, pl.: –…

Continue reading

Munkahelyek családbarát intézkedései

Az állam családpolitikai intézkedéseit közvetlenül nem csak a munkavállalóra vonatkozóan hozhat, hanem a munkahelyeket is ösztönözheti a munka/magánélet egyensúly segítésére, megteremtésére. Ennek egyik lehetséges módja a munkahelyek családbarát intézkedéseinek támogatása: – atipikus foglalkoztatási forma (pl. rugalmas munkaidő, a részmunkaidő és a távmunka) alkalmazása, – családi napközi – egészségmegőrzést támogató szolgáltatások…

Continue reading

A munkavégzés és a családi életvitel közötti konfliktus

A munkavégzés és családi életvitel közötti konfliktusok forrását alapvetően a következő két tényező alkotja: – a már említett konzervatív és modern családi értékek közötti feszültség, amely a nők gyermek- és munkavállalási hajlandóságát befolyásolja (család vagy karrier?), valamint – a növekvő munkahelyi követelmények nyomása: a karriercélok elérése érdekében, vagy egyszerűen csak…

Continue reading

A család és a munka

A munka hasznos. A munka nehéz. A munka szükséges. A munka muszáj. A munka nemesít. A munka öregít. A munka fenntartja a családot. A munka szétszakítja a családot. Kevés társadalmi elem megítélése annyira ambivalens, mint a munkavégzése. Egy dolog felől azonban nem lehet kétségünk, a munka, és a jövedelemszerzés elengedhetetlen…

Continue reading

Többszektorúság

A jogszabályok lehetőséget biztosítanak a civil szervezetek, az egyházak, de akár vállalkozók számára is, hogy gyermekvédelmi szolgáltatásokat biztosítsanak. Másrészt ezzel a feladatellátásra kötelezett önkormányzatoknak módjukban áll feladataikat szolgáltatás vásárlásával ellátni. A civil, egyházi, vállalkozói szervezetek bevonása az ellátásba alkalmat ad az ellátások szükségletközelségének megteremtésére, továbbá az ellátási paletta szélesítésére, amely…

Continue reading

A család és a nagycsalád fejlődése

Mit jelent a család? Létezik-e egyértelmű válasz erre a kérdésre? Természetesen mondhatjuk, hogy a család a társadalom legalapvetőbb szervezeti egysége, amely több ember együttélése során jön létre, általában rokonsági alapon szerveződik és a tagjai között leszármazási viszony van. De kielégítő-e ez a magyarázat? Ahány nézőpontból közelítjük meg a kérdést, annyi…

Continue reading

Családok közötti együttműködés I.

Nemzetközi partnereink meglepődve fogadták a Kormány családvédelmi intézkedéseit, illetve a szerteágazó családvédelmi rendszerünket. A család szempontjából azonban jogos lehet az elvárás, hogy ne csak az államtól kapjanak segítséget, hanem közvetlen környezetüktől, családjuktól. A már többször is megemlített nagyszülői GYED egy remek kezdeményezés arra, hogy a nagyszülők úgy tudjanak tevékenyen részt…

Continue reading

Család és támogatás

A családtámogatás célja, a családok szociális biztonságának elősegítése, a gyermeknevelés anyagi terheinek csökkentése érdekében. A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelő, továbbá a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra nehezülő terhek ellensúlyozása céljából, továbbá esélyegyenlőségük elősegítése érdekében a családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak. • A családi pótlék • A…

Continue reading