Bérlakás program

Egy bérlakás-építési program indítása évek óta visszatérő pont a választási kampányokban. Problémát jelent a társadalom számára, és ezt a problémát nemcsak hogy fel kell ismerni, hanem tenni is az ellen, hogy a fiatalok tömegei azért vándoroljanak külföldre, mert lakhatásuk nem biztosított Magyarországon. A CSOK a régió legerősebb lakás célú támogatás…

Continue reading

A kormány és az ingatlanpiac kapcsolata

A kormány egyelőre nem nagyon avatkozott be az ingatlanpiaci folyamatokba. 2017-től ugyan életbe lépett egy törvénymódosítás, amely a cafeteria rendszerhez hasonló adókedvezménnyel és mentességgel lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy lakhatási támogatás nyújtson a munkavállalók számára, ám ez a módosítás nem változtatott a kereslet-kínálat jelenlegi viszonyain. A CSOK-ra lehet tekinteni…

Continue reading

Családok közötti együttműködés II.

A Családháló és kárpátaljai partnerszervezete, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (a továbbiakban: KMNE) 2014. április 25-én hirdette meg a kárpátaljai Testvércsalád Mozgalom elnevezésű programot, melynek célja, hogy a nemzeti összetartozás jegyében előmozdítsa a határ két oldalán élő magyar családok közötti személyes kapcsolatok kiépítését. A Testvércsalád Mozgalom keretében kárpátaljai és magyarországi…

Continue reading

Nevelőszülőség vagy lakásotthon

Az szemmel látható, hogy hazánkban a gyermekvédelmi rendszer a környező országokhoz viszonyítva mindenképpen fejlettebb, és felismerte azt, hogy gyermekek számára érdemes minél családiasabb környezetet biztosítani, hogy később ezt a mintát követve váljanak maguk is szülőkké, és alapíthassanak családot. Az utóbbi időben megfigyelhető az a tendencia, hogy a nevelőszülős elhelyezést helyezik…

Continue reading

A magyar gyermekvédelem prevenciója

Szakpolitikai ajánlásként az összegyűjtött tapasztalatok alapján megfogalmazódik az, hogy a magyar gyermekvédelem még mindig kevés figyelmet fordít a prevencióra. Az alapellátás legfontosabb feladata éppen az lenne, hogy időben felismerje a veszélyeztető, esetleges toxikus családi környezetet, és segítsen megszüntetni azt. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy jelezze tovább meglátásait, hogy a gyermekvédelem…

Continue reading

Gyermekvédelem Szlovákiában, Szerbiában és Romániában

A magyarországi gyermekvédelmi rendszerhez a szlovákiai rendszer áll a lehető legközelebb. A középpontban a gyermekek védelme a legfontosabb, az ő jogainak a megvédése történik a gyakorlati megvalósítás során is. A gyermekvédelmi központok hasonlóak a mi lakásotthonainkhoz az intézmények törekednek az otthonos környezet megteremtésére. Egyéni gondozási terv készül a lakókról. A…

Continue reading

Gyermekvédelem Ukrajnában

Ukrajnában példátlan az intézmények politikai támogatottsága, különösen, ami a legkiszolgáltatottabb, társadalom peremére szorult gyerekek elhelyezését érinti. A bentlakásos intézmények elutasítanak minden reformkísérletet, annak ellenére, hogy működésükkel kárt okoznak a veszélyeztetett gyerekeknek. Több mint 100.000 gondozott szakellátott gyerek él összesen 663 bentlakásos intézményben. Ez az egyik legmagasabb arány Európában. Ez a…

Continue reading

Gyermekvédelmi rendszerek működése III.

A gyermekek átmeneti otthonának működtetése minden húszezer főnél több lakost számláló települési önkormányzat kötelező feladata. Gyermekek átmeneti otthonába olyan gyermek kerülhet, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A családok átmeneti otthonának működtetése minden harmincezer főnél több lakost számláló települési önkormányzat…

Continue reading

Gyermekvédelmi rendszerek működése II.

A család- és gyermekjóléti központ egy adott járás területén működik és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések tartoznak a feladatkörébe. Továbbá a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja és a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek ellátására egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat szervez. A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a…

Continue reading

Gyermekvédelmi rendszerek működése I.

A család- és gyermekjóléti szolgálatot minden települési önkormányzatnak kötelezően biztosítania kell a szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy egyéb krízishelyzet megoldásához segítséget igénylő gyermekek, egyének, családok számára. Családsegítés keretében biztosítani kell szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, családgondozást, a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetését, közösségfejlesztő, egyéni, csoportos terápiás programokat és szolgáltatásokat. A gyermekjóléti szolgáltatás…

Continue reading